Джон Стюарт МИЛ

Хората ценят много повече властта, отколкото свободата ♥ Джон Стюарт МИЛ
Хората ценят много повече властта, отколкото свободата ♥ Джон Стюарт МИЛ