Джордж Карлин

Онзи, който не носи Коледа в сърцето си, никога няма да я намери под елхата
Онзи, който не носи Коледа в сърцето си, никога няма да я намери под елхата