Елена Денева

Да отсъстваш, въпреки че усещаш болката на света, е изкуство ~ Елена ДЕНЕВА
Да отсъстваш, въпреки че усещаш болката на света, е изкуство ~ Елена ДЕНЕВА