Елин ПЕЛИН за държавата

От ден на ден държавният бюджет се увеличава заедно с народната сиромашия и хорското нещастие ~ Елин ПЕЛИН
От ден на ден държавният бюджет се увеличава заедно с народната сиромашия и хорското нещастие ~ Елин ПЕЛИН