емоциите в интернет

Интернет следва да допълва, а не да замества живота офлайн ~ Аарон БЕН-ЗЕЕВ
Интернет следва да допълва, а не да замества живота офлайн ~ Аарон БЕН-ЗЕЕВ