емоциона зрялост

Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата - управлява себе си ~ Михаил ЛИТВАК
Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата - управлява себе си ~ Михаил ЛИТВАК