Енциклопедия на женската мъдрост и остроумие

По-добре да се обича една жена като жена, отколкото няколко да се почитат като икони ♥ Маргьорит дьо НАВАР
По-добре да се обича една жена като жена, отколкото няколко да се почитат като икони ♥ Маргьорит дьо НАВАР