Епиграмите на Пушкин

Благоговея пред създателя на Фауст, но обичам епиграмите! ~ ПУШКИН
Благоговея пред създателя на Фауст, но обичам епиграмите! ~ ПУШКИН