Ерих Фром за капитализма

Равенството се заключава в това, че човек не може да бъде средство за постигане на целите на друг човек ~ Ерих ФРОМ
Равенството се заключава в това, че човек не може да бъде средство за постигане на целите на друг човек ~ Ерих ФРОМ