Ерих ФРОМ за любовта

В любовта, за разлика от другите области, пропорцията между майстори и любители е в полза на последните ♥ Ерих ФРОМ
В любовта, за разлика от другите области, пропорцията между майстори и любители е в полза на последните ♥ Ерих ФРОМ