Есета върху словото на Учителя Беинса Дуно

Принципът на даването е по-велик от принципа на вземането ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ
Принципът на даването е по-велик от принципа на вземането ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ