Философия на суфизма

Отговорни ли са децата за греховете на родителите си? Ни най-малко ♥ Хазрат Инаят ХАН
Отговорни ли са децата за греховете на родителите си? Ни най-малко ♥ Хазрат Инаят ХАН