философска антропология основател

Жена, която иска да е „великолепен човек“, винаги ще бъде маймуна на мъжа ~ Макс ШЕЛЕР
Жена, която иска да е „великолепен човек“, винаги ще бъде маймуна на мъжа ~ Макс ШЕЛЕР