Философски изследвания

Не знам защо сме тук, но съм сигурен, че не е да се наслаждаваме на себе си ~ Лудвиг ВИТГЕНЩАЙН
Не знам защо сме тук, но съм сигурен, че не е да се наслаждаваме на себе си ~ Лудвиг ВИТГЕНЩАЙН