Флавио БРИАТОРЕ

Парите са като телесната температура. Трябва да имаш такава ~ Флавио БРИАТОРЕ
Парите са като телесната температура. Трябва да имаш такава ~ Флавио БРИАТОРЕ