Флорентийска вечер

На тоя свят нищо не е постижимо и нищо от постижимото не задоволява ♥ Елин ПЕЛИН
На тоя свят нищо не е постижимо и нищо от постижимото не задоволява ♥ Елин ПЕЛИН