Франко ДЗЕФИРЕЛИ

Решил съм го и ще ти стана мъж! ♥ Ричард БЪРТЪН, Елизабет ТЕЙЛЪР и „Укротяване на опърничавата”
Решил съм го и ще ти стана мъж! ♥ Ричард БЪРТЪН, Елизабет ТЕЙЛЪР и „Укротяване на опърничавата”