Франсоа Рабле

Когато избели очи и се оригне, това са стриди. Когато пърди, това са ботуши от кафява крава ♠ Франсоа РАБЛЕ
Когато избели очи и се оригне, това са стриди. Когато пърди, това са ботуши от кафява крава ♠ Франсоа РАБЛЕ