Франсоа Рьоне дьо ШАТОБРИАН

Уви, във всеки миг някъде по света се копае гроб и се проливат сълзи ~ Франсоа Рьоне дьо ШАТОБРИАН
Уви, във всеки миг някъде по света се копае гроб и се проливат сълзи ~ Франсоа Рьоне дьо ШАТОБРИАН