Фридрих Енгелс

В историята нищо не се случва без съзнателно намерение и желана цел ~ Фридрих ЕНГЕЛС
В историята нищо не се случва без съзнателно намерение и желана цел ~ Фридрих ЕНГЕЛС