футурист

Среда, в която има оскъдност, глад и бедност, е заплаха за всички ♥ Жак ФРЕСКО
Среда, в която има оскъдност, глад и бедност, е заплаха за всички ♥ Жак ФРЕСКО