Гъртруд СТАЙН

Отнема толкова време да бъдеш гений – трябва да седиш и да не правиш нищо, съвсем нищо ~ Гъртруд СТАЙН
Отнема толкова време да бъдеш гений – трябва да седиш и да не правиш нищо, съвсем нищо ~ Гъртруд СТАЙН