Георги Гривнев

Да има за какво да се събуждам! Угасне ли тая надежда, угасва всичко ♥ Дамян ДАМЯНОВ
Да има за какво да се събуждам! Угасне ли тая надежда, угасва всичко ♥ Дамян ДАМЯНОВ