Георги Караславов

И хората са като върбичките. Като са сами, слаби са, на никаква лошотия не могат да се опрат ♥ Георги КАРАСЛАВОВ
И хората са като върбичките. Като са сами, слаби са, на никаква лошотия не могат да се опрат ♥ Георги КАРАСЛАВОВ