Георги Караславов

Ах! Защо се родих сред този грозен свят? ♥ Георги КАРАСЛАВОВ
Ах! Защо се родих сред този грозен свят? ♥ Георги КАРАСЛАВОВ