Георги Марков за лицето

Ти не познаваш дори собственото си лице | Георги МАРКОВ
Ти не познаваш дори собственото си лице | Георги МАРКОВ