Георги РАКОВСКИ

Моят характер не търпи никакъв господар над себе си ♥ Г. С. РАКОВСКИ
Моят характер не търпи никакъв господар над себе си ♥ Г. С. РАКОВСКИ