Георгий ФИЛИПОВ

Никой нищо не умее с ръцете си. На нас всичко вече ни е дадено ~ Георгий ФИЛИПОВ
Никой нищо не умее с ръцете си. На нас всичко вече ни е дадено ~ Георгий ФИЛИПОВ