Командир на Движението „Молодые крестьяне России”

Хората се отучиха да живеят самостоятелно. Отговорността за своя живот и за вземането на решения се превърна в непривично дело.

Човекът е обкръжен от инстанции, където има нормативи, в които всичко е разписано, където вече е решено и се знае кое, как и защо трябва да се направи.

Човек вече просто не е готов да управлява живота си сам.

В изолация от УПРАВЛЯВАЩИТЕ, освободен, той ще се чувства изгубен. Ще се озърта и ослушва със страх. Кой да му каже какво да прави по-нататък?

***

Казваме, че скоро хората ще умеят само да натискат бутони. И се смеем. А нима това вече не е тъкмо така? Смеем се над себе си. Вече ни направиха такива. Действаме единствено в обичайните рамки.

Всъщност, кой какво умее наистина?

Има хора, които умеят да подквасват млякото.

Има хора, които могат да карат кола.

Има хора, които са научени да отговорят по телефона и да местят бумаги от едно място на друго.

Но извън системата, кой може да живее? Самостоятелно?

Сам за себе си да решава, кое е добро и кое – лошо?

Да прави избори.

Сам да осмисля живота си.

Това почти никой вече не го умее.

Други осмислят живота ни. Кой изобщо все още владее основните човешки навици?

• Да се нахрани
• Да  се облече
• Да се защити
• Да се излекува
• Да  си построи  дом и други подобни?

Колцина умеят сами да си омесят и изпекат хляб? Да си ушият обувки? С две ръце да си постоят дом? Лъжица за хранене да си издялкат от дърво?

Никой нищо не умее с ръцете си. На нас всичко вече ни е дадено.

Затова е невъзможен волният живот. Какво направиха с човека…

Източник и снимка: vk.com