Гичин Фунакоши

Да държиш ума изкъсо, означава да отнемеш свободата му
Да държиш ума изкъсо, означава да отнемеш свободата му