ГЛЪТКА ВЯТЪР

Да си поет. Защо? ~ Магдалена Абаджиева
Да си поет. Защо? ~ Магдалена Абаджиева