Глупост

Глупостта допълзява до мъдростта, мъдростта не се обръща в глупост ♠ СЕНЕКА
Глупостта допълзява до мъдростта, мъдростта не се обръща в глупост ♠ СЕНЕКА