година на Огнената Маймуна

2016 ~ Високосна и Година на Огнената маймуна според Китайския календар
2016 ~ Високосна и Година на Огнената маймуна според Китайския календар