Хелън Келър

Животът е или дръзко приключение, или нищо ~ Хелън КЕЛЪР
Животът е или дръзко приключение, или нищо ~ Хелън КЕЛЪР