Хенри Дейвид Торо за есента

Октомври е гаснещият небосвод на годината, ноември - сетният й здрач ~ Хенри Дейвид ТОРО
Октомври е гаснещият небосвод на годината, ноември - сетният й здрач ~ Хенри Дейвид ТОРО