ХЕРАКЛИТ

Не би било щастие за хората, ако се изпълняват всичките им желания ~ ХЕРАКЛИТ
Не би било щастие за хората, ако се изпълняват всичките им желания ~ ХЕРАКЛИТ