Хомеостаза на Душата

Най-страшните загуби са онези, които не забелязваме ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ
Най-страшните загуби са онези, които не забелязваме ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ