Христо Смирненски На търговците

Мъжът артист е! Съпругата обаче и тя си има дарби: гласец и мишци здрави ~ Епиграмно от Христо СМИРНЕНСКИ
Мъжът артист е! Съпругата обаче и тя си има дарби: гласец и мишци здрави ~ Епиграмно от Христо СМИРНЕНСКИ