Епиграми
Математик е или сам се тъй нарича,
туй не е важно, но той точността обича
и затова часовника си гледа вечно
и изчислява, изчислява безконечно.
О, рядко има като него хора точни!

Не бях видял човек, току да почне
да ви приказва и часовника да гледа
и затова отличен той е за беседа,
той никога вам отегчителен не става,
защото... глупостите свои изчислява.

Артисти
Мъжът артист е! Съпругата обаче
и тя си има дарби: гласец и мишци здрави.
Затуй кога съпругът остане без петаче
и скърби го налегнат, съпругата тогава
да пъшка и скучае съвсем не го оставя –
по цели дни с метлата комедии му прави.

Всезнаеща
Какво да заговориш, тя тутакси горещо
започне да разправя, че туй е старо нещо.
„Не знам“ и „чудно нещо“ в света за нея няма.
Навсякъде я бива и всичко тя разбира!
Наум ми тъй дохожда, че щом е толко веща,
отдавна тя ще знае, че днес не се намира
нейна важна милост отрепка по-голяма.

На един дългокос
Приятелю, разбирам, че нужни са купони
за хляб, месо, обуща, за прежди и балтони
и че у всичко има различни сметки тънки,
но знам пък, че за господ не съществуват спънки,
комисии, съвети, купони и печати,
та чудя се тогава, защо той у глава ти
не е вложил от милост акълец една шепа,
та тъй да се не луташ като кобила слепа.

На търговците
– Недейте граби толкоз! Народът стене, страда,
изпратил в урагана чадата свои скъпи!
Съвсем го вий обрахте! Такава ли награда
на тез неуморими за свобода сеячи,
на тез чутовни войни, о търтеи, се пада?!...
Недейте тъй! Народът в сълзи се днеска къпи.
– Ахаа! Гледай, гледай! Той можел и да плаче?
Сълзите да му вземем забравили сме значи!

Снимка: Държавна агенция „Архиви“