художникът на балерините

Красивите неща се правят безсъзнателно ~ Едгар ДЕГА
Красивите неща се правят безсъзнателно ~ Едгар ДЕГА