Илия Ангелов

Спомен за Георги ПАРЦАЛЕВ ~ В театъра, за една сълза в последно действие трябва да воюваш още от първото
Спомен за Георги ПАРЦАЛЕВ ~ В театъра, за една сълза в последно действие трябва да воюваш още от първото