Иля РЕПИН

Човек без убеждения е пуст, без принципи има нищожна полезност ~ Иля РЕПИН
Човек без убеждения е пуст, без принципи има нищожна полезност ~ Иля РЕПИН