индийски гуру

Съществува само една религия - религията на любовта ~ Сатя Сай БАБА
Съществува само една религия - религията на любовта ~ Сатя Сай БАБА