„Съществува само една религия, религията на любовта. Съществува само един език – езикът на сърцето. Съществува само една раса – расата на човечеството. Съществува само един Бог и той е всемогъщ“. Това вярва и проповядва индийският духовен учител, лечител и чудотворец, наричан от мнозина Велик духовен Аватар. Мисията на живота и делото му минава отвъд всички религии, за да покаже, че житейският път на всеки човек води към собствената му душа и Бог.

За изкуството на живота, с думите на Сатя Сай Баба.

Бог е толкова милостив, че ще направи десет крачки към теб, ако ти направиш към него поне една.

Само идеалистът може да постигне Бога. Само Бог може да разбере идеалиста. Другите не могат да го разберат. Затова не обсъждай своето отношение към Бог с тези, които не му се покланят. Такива разговори само ще разколебаят вярата ти.

Бог търси вашата преданост, а не вашата платежоспособност. Той гледа душата ви, а не богатството ви. Той съди по добродетелите ви, а не по сметките ви.

Подражанието е свойствено за Човека, творчеството за Бога.

Целият космос е възникнал от Истината и отново ще потъне в Истината.

Най-важната духовна дисциплина е търсенето на собствените недостатъци и слабости, както и опитите да се избавиш от тях, за да се приближиш към съвършенството.

Чистотата на сърцето, на ума и на съзнанието са по-важни за развитието, отколкото медитацията, повторението и поклонничеството.

Очисти емоциите си, желанията си, намеренията си, влеченията и отношенията си. Това е същността на духовната дисциплина.

Добре запомни и усвои следното: Накарай тялото да се подчинява на волята ти. Никога не го глези и не изпълнявай капризите му. Дръж го под строг контрол, старателно и внимателно го приучавай към дисциплина. Това ще охлади страстите и ще напълни тялото със сила. Така ще развиеш добродетели и тялото ще стане пригодно за медитация и духовна практика.

За благите деяния винаги ще се намерят сили. Господ ще се яви и ще помогне. Не падай духом, времето ти ще дойде. Портокалът горчи, когато е зелен, времето постепенно го прави сладък и вкусен плод. Търпение и усилията ще се възнаградят.

Молитвата е храна, която засища сърцето ни с ястията на предаността.

Моли се, преди да пристъпиш към работа, по време на работа и след нейното свършване, за да не бъдат унищожени всичките ти усилия от язвата на егоизма.

От двайсет и четири часа в денонощието шест посвети за заработък на средства, шест за съзерцание на Господ, шест използвай за сън и шест за служене на другите

Молитвата трябва да излиза от сърцето, където обитава Бог, а не от главата, където се сблъскват доктрини и съмнения.

Отначало спаси самия себе си, а после спасявай другите.

Какво е самореализацията. Това е мигът когато виждаш духовната си красота и до такава степен си преизпълнен с нея, че забравяш за всичко останало. Свободен си от всички ограничения. Знай, че в теб е цялата красота, цялото величие, цялата сила, цялото великолепие на Вселената.

Най-напред запомни твърдо, че ти си безсмъртна душа, неразрушима, свята, чиста и божествена. Това ще ти даде непоколебима устойчивост и сила. След това възпитай в себе си любов и уважение. Търпимо се отнасяй към всички хора, към различните мнения, към всички позиции и странности. Училището, домът, обществото - всичко това са площадки за трениране на търпимостта

Този, когото си търсил по целия свят, за когото си проливал сълзи и на когото си се молил в светилищата и храмовете, гледайки на него като на най-великата тайна, скрита със седем печата, се намира съвсем близо и с твоето собствено Аз, истинската същност на живота и душата, твоята собствена природа. Опознай я и я изявявай всячески. Твоят път е озарен от Божествена Светлина. Източникът на светлината е в тебе, ти самият си тази Светлина.

Ти си едно и също с най-отдалечената звезда и с най-малката тревичка. Ти блестиш като капката роса на розовото листенце, ти плуваш от звезда към звезда. Ти си частта и цялото на всички тия прояви.

Истинското Аз не осъжда, не оценява, не сравнява, не проклина, не разделя, не търси спасение и не търси спасение и не търси даже себе си.

Пътят към освобождението лежи през познанието на своето Аз.

Там, където пътят завършва, се открива Бог и странникът разбира, че е вървял от себе си към Себе си.

Когато човек се обърне навътре,за да осъзнае своето истинско “Аз”, тогава Бог ще му се разкрие.

Душата се ражда отново и отново, за да разбере, че тя е искрата Божия. Тялото е като фитилът в лампата, а стремежът към Бог е маслото, подхранващо пламъка.

Посей в сърцето си семената на добрите мисли, изпълнени със смирение; оросявай ги с водата на любовта; мъжествено защитавай нежните кълнове. Нека твоята съсредоточеност стане за тях хранителна среда и тогава на стълбата на предаността ще узреят класовете на божествената мъдрост, която ги разкрива: Ти – това е Той. И когато стигнеш до това откровение, отново ще станеш Той, тъй като винаги си бил Той, макар че не си го знаел дотогава.

Бог е силата, която пребивава във всичко. Както луната се отразява в съда, когато в него има вода, така и Бог ще се вижда ясно в сърцето ти, ако в него има “водата” на Божествената любов. Ако в сърцето ти няма Бог, не казвай че го няма. Това означава само, че в теб я няма Божествената любов.

Бог - това е един безбрежен океан от милосърдие.

Бог е като вълшебното дърво, което дава всичко, което пожелаеш. Но за да го помолиш, трябва да се приближиш по-близо до дървото. Атеист е онзи, който е твърде далеч от дървото. Вярващият е по-близо до него. За дървото няма разлики; то подарява благо на всички, Бог няма да те наказва или да ти отмъщава, ако не го признаваш, или не го почиташ. Той не предпочита една единствена форма на поклонение.

Божието величие и могъщество можеш да видиш във великолепието на планините, в техните застроени върхове, устремени нагоре. Неговото тържествено мълчание и неговият възвишен покой царуват в безкрайните гори и безгранични пустини. Неговата лъчезарна и сияеща красота се проявява в лъчите на Слънцето, в светлината на Луната и безчислените галактики на космоса. Неговата любов и творчество са отразени в хората, населяващи Земята.
Всичко в тази Вселена напомня за Него и всичко възхвалява и прославя Него -  Източникът на Абсолютната красота, Висшият Владетел.

Бог е всемогъщ, всезнаещ. Без Бог не може да има вселена. Това е Неговата игра. Бог изпраща мъдреци, светии и пророци, за да разкрие Истината и Сам се появява като Боговъплъщение, за да пробуди и спаси света.

Снимки: Sathya Sai Baba - WordPress.com, AVIS Viswanathan - WordPress.com