IQ тестовете

Човекът е памет. Ако я изгубим, преставаме да съществуваме като личности ~ Татяна ЧЕРНИГОВСКАЯ
Човекът е памет. Ако я изгубим, преставаме да съществуваме като личности ~ Татяна ЧЕРНИГОВСКАЯ