Ирина Дыбова

Болестта е начин да получиш онова, което не получаваш без нея
Болестта е начин да получиш онова, което не получаваш без нея