истинският мъж

Истинският мъж твърдо знае, че жената също е човек, само че по-добър
Истинският мъж твърдо знае, че жената също е човек, само че по-добър