Ив-Александър ТАЛМАН

Едно от изкривяванията, водещи до глупави постъпки, се отнася до оптимизма ♥ Ив-Александър ТАЛМАН
Едно от изкривяванията, водещи до глупави постъпки, се отнася до оптимизма ♥ Ив-Александър ТАЛМАН