Иван Методиев

Самотният е в същност най-самотен в мига, когато бъде споделен ♥ Иван МЕТОДИЕВ
Самотният е в същност най-самотен в мига, когато бъде споделен ♥ Иван МЕТОДИЕВ