Ивайло БАЛАБАНОВ

След смъртта си мога да ви кажа: „Откъснах ябълка - посях дръвче“ ♥ Ивайло БАЛАБАНОВ
След смъртта си мога да ви кажа: „Откъснах ябълка - посях дръвче“ ♥ Ивайло БАЛАБАНОВ