Избирател

Не гласувал! ♥ Иван ВАЗОВ и един епизод из нашите политически нрави
Не гласувал! ♥ Иван ВАЗОВ и един епизод из нашите политически нрави